Index


Långlöts prästgård
 

Nygård

Långlöts tidigare prästgård ägs av Magnus Larsson
och drivs tillsamman med sonen
Kristoffer Larsson.
Tidigare var det Magnus föräldrar, Elsi och Axel Larsson, som drev gården.


Manbyggnaden är uppförd 1839 och sidobyggningen 1844.
Manbyggnaden hade tidigare takkupor men de togs bort 1871.
I övrigt är byggnaden helt oförändrad till sin exteriör.
En minnessten över konstnären Ivan Hoflund restes 1962
vid prästgården som var hans barndomshem.


Foto på prästgården från 1902. Längst t.h. står prosten E.M. Hoflund.
 Foto från Kalmar läns museums arkiv.
 


I den här lilla stugan som låg mitt emot prästgården,
bodde tidigare arbetaren Harry Olsson.
Dessförinnan bodde här ett par bröder som kallades Stin-Per och Stin-Theodor.
Stugan ägdes av familjen Larsson i prästgården.

Stugan flyttades till Åstad 2009 för att ge plats
till ett så kallat mjölkningsstall.
 


Kristoffer och Magnus Larsson framför det nya mjölkningsstallet.
 


Den här villan som är belägen väster om Långlöts gamla skola byggdes av
f.d. brukarna av prästgården, Elsi och Axel Larsson.
Idag äger sonen Magnus Larsson och Marie Jonsson platsen.

 
Birger Ohlson 2006 - 2022
 
Index