Tillbaka Folkeslunda Nedre byn


Vy över Folkeslunda by från väster med
vår gamla gård i förgrunden till höger.