Tillbaka
 

Nordström/ Käärik

Långlötsmosse 39

 

Denna fastigheten ägs av
Christina Nordström och Uno Käärik.
 

 

 

 

 

 

 

Förra ägarna var
Inger och Peter Wingren.

 

 

 

 

 

Tidigare ägare var Astrid
och Hilding Danielsson.
Hilding arbetade som diversearbetare.

 


Hilding Danielsson


Astrid Danielsson

 

 

 

Bild från 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrid och Hilding Danielsson köpte fastigheten 1946 av Astrids bror Artur Nilsson.

Efterforskningar visar att det här är fastigheten i början av 1900-talet.

Här bodde båtsmannen  Johan Nilsson Sjungare, sannolikt han, hans hustru, en vuxen dotter samt deras fosterson som är född 1904 på bilden. Bilden bör vara tagen runt 1907.

 

 

Mer info om platsen...
 

TillbakaBizon © 2021
 
 

Thomas Pluntky