Tillbaka
 

Hemgården

Bygdens samlingslokal

 

Hemgården ägs av alla i Långlöt fast boende personer över 18 år.
 


Byggnaden är uppförd 1924 och var fram till 1951 socknens mejeri.

 Fastigheten byggdes då om och blev socknens träffpunkt.

 

 

 

 

 

Bilden visar då det
var mejeri här.

Agnes Petersson i Himmelsberga levererar mjölk från Himmelsbergas bönder.

 

 

 

 

Mer info om platsen...
 

Tillbaka

Bizon © 2021
 
 

Malmsten