Tillbaka
 

Gamla skolan
Långlötsmosse 1

 

Det här är
Långlöts gamla skola.
 

 

Skolverksamheten upphörde i början av 1960-talet.

Nu är skolan ombyggd
till pensionsbostäder.

 

Småskolan var inrymd i den högra delen av byggnaden.
Småskollärarinnan
Margit Schmitz var lärare
 där under många år.
Hon anställdes 1916
och gick i pension 1956.


Margit Schmitz

De äldre klasserna höll
till i den vänstra delen.
Närmast vägen var det lärarbostäder och på andra våningen var det slöjdsal.


Ragnar Borgskog

Borgskog var anställd som folkskolelärare mellan 1945 och 1956.

Tidigare hade distriktsköterskan
sin mottagningen i lärarebostaden.
I skolans sidobyggnad hade hemsamariterna sin lokal.
Där skymtar också
skolans gamla utedass.
 

 

Mer info om skolan...

och lärarbostäderna...
 

TillbakaBizon © 2021