Tillbaka
 

Missionshuset

Långlötsmosse

 

Det tidigare missionshuset ägs av Rune Vidstige.

  

 

 

 

 

 

Runstens-Långlöts Missionsförsamling bildades 1885 med kantor Jonas Almér som initiativtagare
och ordförande.

 

Missionshuset
uppfördes 1911 av
den på sin tid livaktiga missionsförsamlingen och som var i bruk fram till 1980-talet.

 

 

 

 

 

 

Lösöre- och fastighetsauktion i Långlöts missionshus 1985. 

 

 

 

Mer info om platsen...
 

TillbakaBizon © 2021
 
 

Adegård/Bergström