Tillbaka Lerkaka  


Vy över södra delen av Lerkaka by. Några av byggnaderna
på andra sidan vägen är borta efter en brand 2004.