Årets Hembygdsbok 2012!


Långlöt i Bild

Vi är några personer som har samlat
in äldre fotografier från Långlöts
socken för att göra en ny sockenbok
som är baserad på bilderna.
Projektet stöds av Långlöts Hembygdsförening. 

 

Vi startade insamlingen av bilder sommaren 2007. Vi har skannat in cirka 1800 bilder och har lagt in cirka 800 i boken. Det är bilder som beskriver socknen i vardag och fest. Hantverkare, bönder, oxar, hästar och maskiner i arbete, miljöer och byggnader som inte finns idag.

Vi har fått hjälp med identifiering av bilderna bland annat då vi visat bilder i Ölandsbladet och här på hemsidan. Vi har även fått stor hjälp med identifieringen vid våra utställningar vi haft i Hemgården i Långlöt och Ölands Museum i Himmelsberga.

Sommaren 2011 blev vi ombedda att göra en ny fotoutställning i Stora Hallen i Himmelsberga. Den utställningen var baserad på fotografier från jordbruket i socknen och den gick under namnet "Långlöt i Bild -bilden i jordbruket". Det är en utställning om Långlöts bönder och deras arbete, djuren och maskinerna som visades de första veckorna i juni.

  Äntligen!


Nu har Långlöt i bild lämnat
tryckeriet och kommer att
säljas med början
måndag 18 juni 2012
klockan 17.00 till 19.00
i Hemgården Långlöt.
Pris 250 kronor.Hembygdsföreningens
ordförande Kerstin Henrysson,
070-927 84 55

eller någon i

Redaktionskommittén

Anders Svensson,
0768-72 10 89

Birger & Gullan Ohlson, 073-596 69 95

Gösta Jansson,
070-325 46 73
 

Karl-Gunnar Larsson, 070-249 72 63

Bilder i samband med utställningarnaBokleveransen har precis anlänt till Långlöt där medlemmarna i redaktionskommittén tar emot.
Karl-Gunnar Larsson, Långlöt, Birger och Gullan Ohlson, Kalmar, Anders Svensson, Långlötsmosse
samt Gösta Jansson, Åstad.

Oidentifierade bilder
Copyright © Birger Ohlson - Bizon 2007-2012