Index

Långlöts Väderkvarnar Foto:©
Birger Ohlson
Det finns tolv väderkvarnar i socknen och sex av dem ägs av Hembygdsföreningen. Under sommaren 2006 gjordes en kvarninventering av föreningens kvarnkommitté.


Kvarnen i Folkeslunda som tidigare ägdes av Axel Larsson tillhör nu hembygdsföreningen.
Kvarnen är belägen mellan östra landsvägen och Östersjön.

 


Den här kvarnen är belägen i Långlötsmosse och tillhör hembygdsföreningen.
Vid kvarninventeringen 2006 hittades kvarnboken. Kvarnen ägdes tidigare av Kjell Larsson i Långlöt.

 


Den här kvarnen är belägen strax norr om den föregående och ägs också av hembygdsföreningen.
Tidigare ägare var Magda och Lage Olsson.


Samma kvarn som är nyrenoverad 2006.


Den här bilden är tagen 1941 på dåvarande
ägaren Lage Olsson då han arbetar i sin kvarn.

 


I Långlöts by finns den här kvarnen som tidigare ägdes av Evald Andersson.
Nuvarande ägare är Mikael Andersson.

 


Den här kvarnen är belägen strax väster om Himmelsberga och ägdes tidigare av Israel Ahlqvist.
Idag tillhör kvarnen hembygdsföreningen.

 


Denna kvarnen är belägen i Åstad och ägs av familjen Lindahl.

 


Väster om Åstad by, vid Vipkärret, (Vitkärret) finns den här kvarnen.
Tidigare ägare var Hilding Johansson i Åstad.
Idag är hembygdsföreningen ägare till kvarnen.

 


Den här kvarnen är också belägen väster om Åstad och tillhör Britta Olsson i Ismantorp.

 


I Ismantorp finns den här kvarnen som tillhör hembygdsföreningen.
Tidigare ägare var Stina och Börje Nilsson i Ismantorp.

 


Detta är kvarnen i Björkerum som Rolf Nilsson är ägare till.
Tidigare ägare är Einar Nilsson. Foto: Karl-Gunnar Larsson.

 


Den här kvarnen tillhör Ölands hembygdsförbund och är belägen strax
norr om Himmelsberga hembygdsmuseum.

 


Även denna kvarnen tillhör Ölands hembygdsförbund och är placerad på
hembygdsmuseets område i Himmelsberga.

 
 

   Index