Bilder från
Folkeslundas
sjömarker


Denna sidan kan ha lång 
uppladdningstid eftersom 
det är många stora bilder,
 men ha tålamod...

 


 

Den här lilla pinnen var en gång ett träd
i den Olssonska sjömarken,  se bild till höger
 


Sjöbodarna i Garnhagen

 

Olssons på promenad i sjömarkerna

Fiskeläget vid Garnhagen
 


Stenstrand med Garnhagen i bakgrunden

 


Träden vid "Källa"


Sjöbodarna i Garnhagen

 


Oskar Johansson "Fiskar-Oskar" och Vändle-Gottfrid vid Oskars sjöbod i Garnhagen

 

Till huvudsida

Copyright © Birger Ohlson 1999