Bybeskrivning

Folkeslunda ligger på östra sidan av mellersta Öland, i sluttning mot Östersjön strax öster om landborgen. Till byn hör vidsträckta, variationsrika sjömarker och i norra delen några vackra lundängar. Byn har sina huvudägor till största delen på kustslätten norr om byplanen.  Åkerjorden består av klappermylla, sandmylla och ren sandjord. 

I byns östra del ligger en gårdssmedja uppförd i kalksten. Den flyttades till nuvarande plats i början av förra seklet och har ursprungligen varit en s k  linbasta. Väster om byn, vid östra landsvägen,  finns flera gravfält från  bronsåldern och vikingatiden. Mest iögonfallande är den berömda "Kroppkakan" eller "Välterstenen", som den också kallas.  Stenen är ett klotrunt flyttblock som markerade centrum i en stor gravplats från 400-talet.

Folkeslunda är en välbevarad radby, som trots en rätt omfattande utflyttning av gårdar har bevarat sin ålderdomliga prägel.  Folkeslunda hör till de ytterst få byar vid östra landborgen, som är uppbyggd i öst-västlig riktning. De små smala lahagarna mellan gårdarna och bygatan är också en ovanlig företeelse, som bara återfinns i några få ölandsbyar och förstärker det gammaldags intrycket.  

Byggnadsbeståndet är mycket ålderdomligt och välbevarat. Flera av gårdarna är fortfarande kringbyggda och byn har en rad gamla vackra mangårdsbyggningar liksom hela gårdsmiljöer av numera ovanligt slag. Några av gårdarna är också mycket gamla släktgårdar. I samband med laga skiftet, på 1820-talet, flyttades tre av gårdarna ut ur radbyn. 

Mias stuga
Hemmanet 4:2 flyttades upp 1823 till gamla landsvägen. Stugan är förmodligen socknens äldsta manbyggnad, som är en låg välbevarad parstuga av ryggåsmodell från 1700-talet.  Mia övertog gården 1902 efter sin far Peter Larsson.  Senare brukade Elmer och Elsa Larsson i Lerkaka gården i många år. Numera är gården sammanslagen med Folkeslunda 6:2 som är belägen strax söder om Mias. Den nya gårdsbeteckningen är nu 15:1.

Gårdens byggnader är  frånsålda.
Mer info...

Foto på gårdens brukare


Nygård
som tidigare var ett litet kronohemman, är beläget vid landsvägen ca en kilometer norr om byn och är uppbyggt här på 1870-talet. Gården förvärvades 1948  av Sture och Vera Jonsson. De hade en dotter, Birgitta. Tidigare ägare var Hilmer och Selma Petersson som köpte gården 1920 av Josef Johansson som i sin tur hade köpt av Emil Gustavsson.  Emil Gustavsson hade köpt gården av kronan, eftersom Nygård tidigare hade varit kronofogdeboställe. 
Hilmer och Selma Petersson hade två söner, Lennart och Karl. Hilmer och Selma byggde sig en villa strax norr om gården. Nygårds ägor är nu införlivade med en annan gård i byn. Vid Nygård ligger också ett flertal stugor och villor, däribland lärarbostaden och Hilma Danielsson villa.

Foton från Nygård
Nya bilder från Nygård


Vänhem
heter den stora villan som är belägen strax söder om Nygård. Det var kantor Jonas Almér som lät bygga denna villa 1911. Jonas Almér var en känd profil i Långlöt. Almér var folkskolelärare samt organist i kyrkan från 1881 och fram till 1915. Jonas Almér och hans hustru Maria fick två barn, Ada och Rut. Dottern Ada som var verksam som småskolelärare många år i Runsten, övertog Vänhem efter föräldrarnas död. Förre kyrkvaktmästaren Evald Johansson och hans hustru Sylvia förvärvade Vänhem efter Ada Almérs bortgång. Senare köpte Agneta och Per-Olof Karlsson. Idag ägs Vänhem av familjen Jonas Andersson.

Foton från Vänhem


På Malmen
väster om landsvägen, sydväst om byn, ligger också några småställen strax intill gränsen mot Lerkaka. Öster om landsvägen vid gamla tallskogen finns också två moderna villor. Även norr och öster om vår gamla gård är två moderna villor belägna.

Foton från Malmen


Skogsmarken
som är belägen väster om Ismantorp och strax norr och öster om Ismantorps borg tillhör också Folkeslunda efter utmarksdelningen.

 

Om Ni Vill höra av Er skicka

E-mail

 
   


 

Milstolpen vid Folkeslunda
 


Ladugårdsplan och den gamla ladan i 
mitt barndomshem

Gamla landsvägen med byn i bakgrunden


GÅRDARNA PÅ 50-TALET
TURE OLSSONS GÅRD


TORSTEN FOLKEMARKS GÅRD

HENNING JOHANSSONS GÅRD

JOHN PETERSSONS GÅRD

EMIL JONSSONS GÅRD

AXEL LARSSONS GÅRD

SELMA LARSSONS GÅRD

ÖSTERGÅRDEN

MOSTER SELMAS STUGA

BYSMEDJAN

NYGÅRD

FOLKESLUNDADAGEN

SJÖMARKERNA

GAMLA FOTON

FLER GAMLA FOTON


BYKARTA


LÅNGLÖTS HEMBYGDSFÖRENINGBildmaterialet är hämtat från olika källor  men flertalet av de gamla bilderna kommer  från familjens fotoalbum och i stort sett alla färgbilderna tog jag med diafilm på en vandring i Folkeslunda den 15 oktober 1983. Porträtten på de äldre i byn är i de flesta fall från ett gruppfoto på min  pappas 50-årsdag 1952.

Hör gärna av Er om Ni har åsikter om mina sidor, eller om Ni ser att vissa  uppgifter inte är korrekta. 

Även om Ni har bildmaterial eller andra uppgifter som kan tillföra sidorna något så är jag mycket tacksam för gensvar.

Birger Ohlson

En Folkeslundabo i förskingringen

 

    Klicka på rubriken Folkeslunda då Du vill återgå till denna sida    
   
Copyright © Birger Ohlson 1999-2015