Östergården
Knut Folkemarks gård


Längst ner i bygatan är Östergården belägen. Gården ägdes på min tid av Knut Folkemark. Knut och hans hustru Dagmar övertog gården 1954  efter Dagmars far Oskar Olsson. Oskar övertog gården efter sin far, Olof Peter Persson, på 1910-talet, som hade övertagit efter sin far, Per Persson, på 1860-talet. Oskar Olsson var gift med Anna Viktoria Larsson. Anna avled 1914.  Oskar bodde kvar på gården till  sin död. På gården bodde även Oskars två systrar Olga   och Judit födda 1886 och 1888  som båda var aktiva i gårdens skötsel. 

Knut och Dagmar fick två döttrar, Anne-Marie och Kerstin.  1973 övertog Kerstin och hennes man,  Sven Henrysson, Östergården. Den här gården har i minst 8 generationer varit i en och samma släkts ägo från början av 1700-talet.

Både Knut och Oskar hade kommunala  uppdrag i Långlöts kommun.  Knut var bl.a. nykterhetsnämndens ordförande. Han var också aktiv i Gärdslösa storkommun samt i Borgholms kommun, där han var socialnämndens ordförande.

På Knuts tid, och framför allt på Kerstins morfars tid, var Östergården specialiserad på hästavel. Fram till 1969 fanns det ca 15 mjölkkor och spannmjölkning på gården. Sedan ersattes korna med köttdjur. 

Kerstin och Sven har idag marken utarrenderad.


Sven i samspråk med mina bröder

Följande personer bodde på gården 1893.

På nr 1.
Jonas Elofsson född i Gärdslösa 1803.
Brita Lisa Jonsdotter född i Långlöts församling 1824.
Änkan Kjerstin Jonsdotter född i Långlöt församling 1812.

På nr 3.
Ägaren Olof Peter Persson född 1842.
Hustrun Brita Maria Olsdotter född 1847.
Barn.
Per Oskar född 1878.
Olga Hildur Viktoria född 1886:
Judit Maria Beatix född 1888.
Pigan Selma Otilia Olsson född 1866.
Drängen Karl Peter Albert Olsson född 1864. 

 

 

Till huvudsida                          Folkeslundadagen

 
 
 

Östergården


Ladugården

 


Oskar Olsson
f 1878 i Folkeslunda
d 1956 i Folkeslunda 

 


Knut Folkemark
f 1913 i Folkeslunda
d 1981 på Nygård


 

Östergårdens la´hage
 
 
 

   


   
   
Copyright © Birger Ohlson 1999