Index

Nygård
Nygård tillhör Folkeslunda by och är
beläget mellan byn och prästgården.

 

Prästgården
 

Den här villan ägs av Per Skoglund och Hanna Jonsson.
Karin och Ingvar Andersson var tidigare ägare.
Villan byggdes som lärarbostad och då bodde lärarinnan och kantorn
Ingrid Westor här under några år.
 


I den här villan bodde Karin och Karl Pettersson.
Tidigare bodde Kalles föräldrar, Selma och Hilmer Pettersson här.
Idag ägs fastigheten av Kalles dotter och måg Mariana och Jerker Magnusson.

 


Den här villan byggde Dagmar och Knut Folkemark.
Idag ägs den av Kristoffer Larsson.

 


Den här fastigheten ägs idag av Gunilla Kinley.
Förre ägaren var Christer Danielsson.
Tidigare bodde Hilma Danielsson i det stora huset och
i den röda stugan på gården bodde Alma Andersson.
Se mer om tidigare ägare på Bygdeband.

 


Den här stugan användes som sommarbostad av Anna och Gunnar Cedergren.
Senare övertog Ben Cedergren stället som sedan efterträddes av hans dotter.
Idag är det Ulf Zander och Helén Persson som äger till stugan.

 


Detta är stamfastigheten på Nygård. Här bodde
Vera och Sture Johnsson som också ägde och brukade gården.
Senare avstyckades gården och byggnaderna såldes till familjen Gibe.
Platsens nuvarande ägare är Aina och Hans-Jürgen Kalle.
De förvärvade fastigheten av Lisa Hagberg i maj 2020.
Dessförinnan var Jan Olov Ullén och Ingrid Hagberg ägare.

 


Denna platsen kallas Vänhem som uppfördes av kantor Jonas Almér år 1911.
Idag ägs villan av familjen Jonas Andersson.
Se här en gammal flygbild.

 


Ulrika Bode och Magnus Johansson övertog den här fastigheten 2017.
Tobias Johansson var tidigare ägare här och dessförinnan Sven-Roland Aminoff.


Huset före renovering då Ebba Nilsson bodde  här.
Villan låg tidigare i Himmelsberga men flyttades
till den här platsen i början av 60-talet.


Huset sett från sydväst.


Foto: Birger Ohlson 2006-2020

Index     Prästgården