Tillbaka

Flygbild över Vänhem och Nygård, förmodligen tagen på 50-talet.