Ismantorps borg

 Kaffestugan

Ismantorp

Ismantorp
östra delen


Kaffestugan - Facebook
 
Ismantorps by ligger vid randen av mittlandsskogen och gränsar i väster mot
Långlöts och Folkeslundas utmarker. I nordost stöter byns ägor mot Amunds mosse,
i sydost ligger Vargmossen och Kritmossen ner mot Björkerums utmarker.


Södra delen av Ismantorps by sett från norr.

Ismantorp består av 3 oförmedlade eller 3/4 förmedlade hemman och har fyra
bebyggda gårdar. Öster om byn ligger fem mindre lägenheter och ensamt inne
i skogen väster om byn ett litet småbruk.  (Utdrag ur Långlöts sockenbok).


Norra delen av byn sett från öster.
 

Norra delen av byn sett från norr.
 


Detta är Emmas ställe, eller Norrgården som den också kallas, är beläget längst norr ut i bygatan.
Tidigare ägare var Emma Segerström och 1953 förvärvade Inga-Britt och Torvald Nilsson stället.
Idag äger Britta Olsson fastigheten.
 


Nästa fastighet söderut ägs av Rune Johansson. Stället har tidigare ägts av Runes morföräldrar.
 


Ekonomibyggnader tillhörande Rune Johanssons fastighet.
 


Västergården som ligger längst sydväst ut i byn ägs idag av Anne och Anders Svärd.
Tidigare ägare var Anders och Ada Nilsson.
Dessförinnan ägdes gården av Anna och Ture Gyllenros - 
Anna och Teodor Nilsson -
 Emma och Gustav Johansson.Anne och Anders Svärds gård sedd från norr.
 


Sten och Inger Nilsson äger denna gården som kallas för Östergården
som är belägen mitt emot Stens farfar Anders gård.
Tidigare ägare var Stens föräldrar Börje och Stina Nilsson som förvärvade gården 1949.
Tidigare ägare var Lilly och Viktor Johansson - Anna och Gottfred Svensson -
Kajsa Lisa och Per Nilsson - Brita Stina Larsdotter och Johan Pesson.Ekonomibyggnader till Sten och Inger Nilssons gård.Gården sedd från norr.

 


Den här platsen är belägen i skogen väster om den övriga bebyggelsen och ägs av Kjell Gibe.
Tidigare ägare var Arne Nilsson.Ladan sedd från nordost.Del av fastigheten sedd från norr.
 

Foto: Birger Ohlson 2006
 

Ismantorp östra delen

Ismantorps borg            Kaffestugan