Tillbaka

Ismantorps borg Kaffestugan


Ismantorp
Östra delen
 

Kaffestugan - Facebook
 
Öster om Ismantorps by ligger några fastigheter samt en väderkvarn som tillhör byn.


Kvarnen som är belägen strax öster om byn ägs av Långlöts Hembygdsförening.
Kvarnen har tidigare ägts av Östergårdens ägare.
 

 


Fastigheten som är belägen närmast öster om väderkvarnen ägs av Monica König.
Förra ägarna var Margret och Ingemar Svärd.
Tidigare ägare är Harry Larsson - Teodor Larsson - Henrik Otto Nordenskiöld.
Mer info om platsen!

 


Den här fastigheten ägs av Lina och Michael Åhsberg. Förra ägaren var Wiklanders.
Peter Lundborg har varit ägare och tidigare ägare var Gunnar Fahlström samt Jörgen Nilsson.

 


Den här platsen ägs av Mathias Forsberg.
Tidigare ägare var Göran Nilsson.

 


Erik Nilsson och Hjalmy Karlsson bodde i den här fastigheten.
Efter Eriks bortgång bor Hjalmy kvar här.
Mer info om platsen!


Detta är Erik Nilssons hus då det flyttades i slutet av 50-talet till nuvarande plats.
Bilden är tagen vid bron vid den skarpa kurvan i Folkeslunda.
Jag förmodar att det är Herbert Åstrand i Färjestaden som sköter flytten.
Kanske är det Erik själv som sitter på taket och håller undan telefontrådarna.
Till vänster står undertecknad och till höger Inga-Lisa Johansson. Ingemar Ohlsson är fotograf.

 


Det här stället är Roger Karlsson ägare till.

 


Den här fastigheten är belägen strax norr om den övriga bebyggelsen.
Ägare är Lars Olov Rydberg och Marta Makovickova.
Tidigare ägare var Birgitta Andersson Segerblad.
På 1950-talet bodde Alma och Albert Ågren på platsen. Albert var jordbruksarbetare.

 


Även den här fastigheten är belägen norr om de övriga fastigheterna.
Ägare är Ingela och Jörgen Lennartsson. Foto: Gunnar Fahlström.

 


Denna fastigheten är belägen längst öster ut och gränsar till Åstad. Ägare är Thomas Åström.
Tidigare bodde här Mona och Sigfrid Svensson (Sigge på Åsen),
senare bodde även Gustav Jansson här.

 

 
Foto: Birger Ohlson 2006
 

Tillbaka

Ismantorps borg         Kaffestugan