Tillbaka

 

Daniel
Berggren


Långlöt 59


 


Den här fastigheten äger Daniel Berggren.

Tidigare ägare var
Edit och Gustav Andersson.

 

 

 

 

 

Fastigheten sedd från norr.

 


 

 
 

 

Under en stor del av 1900-talet inrymde fasigheten en lanthandel med flera ägare.
De sista affärsidkarna var Edit och Gustaf Andersson.
De köpte affären
1948 av Peder Olsson.
Huset är byggt
omkring 1890.


Edit och Gustav Andersson


 


Edit och Gustav utanför
sin lanthandel.

Den här bilden är från 1910-talet, då Emelia Stenfelt
var affärsägare.
Emelia med sonen Gösta
till vänster på bilden.


 


 

Mer info om fasigheten...


Bizon © 2021
 

   Tillbaka

Erici