Sommarutflykten 2017           Sommarutflykten 2016

Sommarutflykten 2015

Sommarutflykten 2014

Sommarutflykten 2013           Sommarutflykten 2012

Sommarutflykten 2011

Sommarutflykten 2010

Sommarutflykten 2008          Sommarutflykten 2007 Sommarutflykten 2004

 Julfesten 2009

   

 

100-årsjubileet av Ölands järnväg i Åstad! Långlöts väderkvarnar               Evenemang

Byarna i Långlöt      Hembygdsföreningens 60-årsjubileum      Långlöt i tid - historiska årtal i socknen

 

Hembygdsföreningen hälsar alla, sommarboende
såväl som åretruntboende, varmt välkomna
i Långlöts socken. På den här sidan har vi
samlat sådan information om bygden som
vi tror att ni kommer att få nytta av.

Hembygdsföreningen är den största föreningen i socknen. Vi värnar om den egna bygden genom att underhålla de byggnader som föreningen äger samt ordnar föredrag, sammankomster och fester.
   Vi äger sju väderkvarnar, en bysmedja samt en gammal sjöbod. Samtliga byggnader går bra att besöka. Den kvarn som ligger mest lättillgänglig är den vid Vitkärret i Åstad, där går det att parkera alldeles bredvid kvarnen.
 

Kvarnen i Långlöts Mosse är helt unik, inget är ändrat på den sen den togs ur drift. Varje sommar så går den årliga utflykten till ett mål någonstans i socknen och på hösten eller vid julen så har vi en större familjefest. Dessutom, när det finns intresse, arrangerar vi en studiecirkel i något intressant ämne. Ni kan stödja oss genom att bli medlemmar, varje by har ett ombud som handhar medlemskorten. Avgiften är blygsamma 50 kronor.

Hemgården
Hemgården är bygdens samlingslokal som kan användas av föreningar och enskilda till fester och andra sammankomster. Den ägs av alla i Långlöt fast boende personer över 18 år.

Lite historik; byggnaden är uppförd 1924 och var fram till 1951 socknens mejeri. Fastigheten byggdes då om och blev vår träffpunkt.


Kontaktpersoner är Ella Andersson,
Folkeslunda, 0485-56 11 65 samt
Bertil Nilsson, Åstad, 0485
-56 10 72

Bastun
Redan år 1941 började man undersöka möjligheten till en
bastu i Långlöt. ”Bastukommittén” lyckades med att av Långlöts kommun få den gamla fattigstugan som byggdes om till bastu. Den är belägen ca. 100 meter söder om Långlöts kyrka och är fortfarande i drift. Här badar man varje fredag 18.00- 20.00. Välkomna på ett bastubad!

Kontaktperson är Bertil Nilsson, Åstad,
0485-56 10 72

Facebook

Bastun är belägen strax söder om Långlöts kyrka. Längst till vänster i bilden.

Långlöt Kyrka
Kyrkans
äldsta delar är från 1100-talet. På 1200-talet hade den både öst- och västtorn och har som så många andra öländska kyrkor spelat en stor roll som försvarsborg. Större delen av kyrkans inventarier rövades bort 1677. Endast ett föremål lämnades kvar,  en mycket vacker madonnaskulptur i ek från 1300-talet.

Nu finns här bland annat en stilig brudkrona från 1714, nattvardskärl från 1700-talet, gamla mässkrudar samt flera andra föremål.

En av de intressantaste gravstenarna på kyrkogården är den som Martin Persson reste till minnet av sin hustru. Stenen, som han högg själv, är en direkt avbildning av huset i byn Kvistorp.

Välkomna på ett besök i denna lilla och vackra kyrka. Den är öppen dagligen under juli månad samt i samband med Guds-tjänster och konserter.

Kontakta kyrkan,
0485-100 45

Ismantorps Borg
Inom socknen har vi en av Ölands största fornborgar, Isman-torps Borg. Borgen är från 400-talet efter Kristus och utgörs av en rund mur med nio portar med hela 88 husgrunder innanför.
 

Det är okänt för vilket syfte borgen restes, bland annat talar det stora antalet portar mot att den använts i försvarssyfte
.

En mycket vacker plats att besöka, med en rik blomprakt. Den ganska ovanliga tibasten blommar redan i mars och på senvåren visar sig alla orkidéer och samtidigt kan man njuta av näktergalens sång.

På somrarna bjuds det nybakat bröd i kaffestugan som ligger öster om borgen.

Röda Korset
Röda Kors-avdelningen
i Långlöt träffas en gång i månaden. Varje år anordnar föreningen adventskaffe och luciafest.
Alla insamlade medel skänkes till Röda Korset.

Kontaktperson är
Anna Erici
0485-56 10 32 / 076-891 94 94
annaerici@hotmail.com Företag i socknen
Bilverkstaden, Peters
Motor, nås på 0485-56 11 28
Bygdens
snickare, PO Bygg HB,    0708-55 42 50

 

Ölands Museum Himmelsberga
I
Himmelsberga finns en av Ölands största sevärdheter, Ölands Museum Himmelsberga. Museet skapades av Bertil Palm då hembygdsförbundet 1957 köpte husen till Norrgården i Himmelsberga. Sommaren 1959 var det klart för invigning och därefter har det flyttats dit många byggnader, det senaste tillskottet är en vacker konsthall, byggd i gammal stil. Väl värt ett besök!

Här arrangeras årligen konstutställningar, jazzkvällar, julmässa, bygdespel med mera. Museet ägs av Ölands Hembygdsförbund där Långlöts Hembygdsförening är en av medlemmarna.


Telefon: 0485-56 10 22, serveringen 0485-56 10 90


Förutom sju väderkvarnar äger hembygdsföreningen den gamla sjöboden och bysmedjan i Folkeslunda.


Hör gärna av dig till oss!Upplysningar om Långlöts Hembygdsförening kan ni få av

ordföranden Kerstin Henrysson, Folkeslunda

Tel. 070-927 84 55.  E-post.
kerstinsvenne@yahoo.se

kassör Bertil Nilsson, Åstad
Tel. 0485-56 10 72.  E-post. bertil.astad@hotmail.com

samt Karl-Gunnar Larsson, Långlöt
Tel. 070-249 72 63. 
E-post.
karlgunnar.l@telia.com


Copyright © Birger Ohlson 2013 - 2021