Tillbaka
 

Mattias
Gustavsson

Långlötsmosse 17


Kristina och Mattias Gustavsson äger den
här fastigheten.

De tidigare ägarna var
Anita och Ingvar
 Andersson.


Judit Pettersson bodde
här från 1960 till 1980.

Mer info om Judit...

I slutet av 1950-talet bodde båtbyggaren och predikanten Gustav Ekholm här med sin familj.

På 40- och 50-talen bodde
 Emmy och Hjalmar Videll,
med familj här. Hjalmar arbetade som smed.


Hjalmar och Emmy Videll

Mer info om Vidells...

 

Tillbaka

Bizon © 2021
 
 

Hemgården