Himmelsberga
västra delen
   Himmelsberga

De yttre fastigheterna


Utdrag från Långlöts sockenbok 1970

"Byn ligger mitt på den öppna åkerslätten knappt en kilometer väster om kyrkan
och har sina ägor runt bykärnan. Himmelsberga består av 3 (ursprungligen 4) oförmedlade, förmedlade till 1 7/8 mtl. Åkerjorden utgöres av ganska
stenbunden, lerhaltig örjord. Väster om byn utbreder sig den vackra Himmelsbergamarken, en kal betesmark med småkullar och kärrstråk i dälderna.
Söder om byn finns några vackra lundängar av ek, ask och hassel."

Idag äger Ölands Hembygdsförbund en stor del av östra delen av
Himmelsberga där Ölands Museum Himmelsberga är beläget.Norrgården i Himmelsberga som idag är hembygdsmuseum och tillhör Ölands hembygdsförbund.


Tidigare ägare fram till slutet av 50-talet var Oskar och Dagmar Olsson.


 Den dubbla radbyn i östra delen av Himmelsberga bygata.


Hästekipage på väg i i bygatan. Gården till höger äger framlidne Björn Anderssons familj.
Tidigare ägare var Björns föräldrar, Verner och Märta Andersson.
Ladulängorna till vänster och längst bort till höger tillhör hembygdsmuseet:


Norrgårdens ladugård.


Häst och vagn på väg mot Långlöts kyrka.


Kvarnen norr om byn och Långlöts vindkraftverk i bakgrunden.


Museets kaffestuga som är hitflyttad från Björkerum.

 
Intill kaffestugetomten ligger Karl Olsgården. Manbyggningen här är hitflyttad från Dyestad.

 


Byn sedd från söder.


Byggnader längst i söder som hembygdsmuseet flyttat hit och byggt upp.
Stenkällaren har tidigare legat på Folkemarks/Dahlströms gård i Folkeslunda.


Denna gården på västra sidan om bygatan tillhör också hembygdsmuseet.
I de olika byggnaderna är det idag konsthallar.
Tidigare Ägare var Oskar och Hedvig Johansson.


Manbyggningen på granntomten i söder revs redan under 1800-talet.
På dess gamla plats står nu det s k Stacketorpshuset.


Hembygdsmuseets södra gård, Karl-Olsgården med kvarn och lanthandel.


Lanthandel på museet som är hitflyttat från Bredsättra.


Himmelsberga bygata som leder upp till de västra gårdarna i byn.
 

 

  
Akvareller av Johan Persson
Till Johan Perssons Hemsida

 

 Himmelsberga - västra delen        De yttre fastigheterna

Ölands Museum Himmelsberga