Tillbaka Himmelsberga
Västra delen av byn

De yttre fastigheterna


I den västra delen av Himmelsberga bygata finns det
två gårdar och ett par småställen.
Bilderna är tagna i maj 2009 - ©Bizon


Den här fastigheten bebos och ägs av Ellinor och Inge Jonsson.
Här bodde tidigare Inges mormors föräldrar, Agnes och Alex Petersson.


Även den här gården ägs av Ellinor och Inge Jonsson.
Tidigare ägdes gården av Agnes och Alex Petersson.
Deras dotter och måg Alice och Israel Ahlqvist övertog senare gården.


Här ser vi fler byggnader som tillhör gården.


Gårdens portskjul och innergård.


Flygbild över gården från 1950-talet.


Himmelsberga Västergård ägs idag av familjen Linda Larsson.
Tidigare ägare var Gunnel och Evert Svensson som övertog gården efter
Everts föräldrar, Elsie och Ragnar Svensson.


Västergårdens ladugård som byggdes i mitten av 1950-talet.


Gården sedd från väster.


Flygfoto över Västergården i början av 1950-talet.


I den här villan bor Annika Gustafsson och Jacob Ihre.


Villan sedd från annan vinkel.


Den här platsen som är belägen mitt emot Himmelsberga Västergård har tidigare
tillhört gården men har nu nya ägare.


Lillstugan på tomten.
 

 
                           De yttre fastigheterna
     Tillbaka

       ©Bizon 2015         Ölands Museum Himmelsberga