©Bizon 2015-2016

 

 

              Tillbaka

Tillbaka Himmelsberga
Yttre delen av byn - Långlöts kyrkväg

Himmelsberga
västra delen


I den yttre delen av Himmelsberga på vägen
mot Åstad finns det fyra fastigheter.


Den här platsen äger Claes Carnbring.


Tidigare bodde Åsa och Jonas Jonasson här som
byggde till och renoverade det gamla huset.


Huset sett från annan vinkel. Den här platsen kallas för Jutils eftersom
den första ägaren som bodde här hette Jutilda Petersson.


Jutilda Peterson


Denna platsen är belägen norr om vägen längre väster ut mot Åstad.
Ägare är Maja och Thomas Åström.


Åströms fastighet sedd från väster.


Ägare av den här fastigheten är familjen Westin.


Stället tillhörde tidigare Verner Anderssons släkt i Himmelsberga.
Verner och hans mamma Jenny på besök hos mormor Ida Larsson (1854-1936)
 och hennes fosterdotter Margareta.


Denna fastigheten finns längst i väster mot Åstads bygräns
och ägs av Kerstin Fredén.
 

 Himmelsberga västra delen

 
                                    
 

 Ölands Museum Himmelsberga