Lerkaka gårdar
 
Guldberlock
 

Det har hittats några historiska fynd i Lerkaka. Bland annat har man funnit två lösfynd som saknar närmare uppgifter om fyndplats.
Den här vackra guldberlocken är ett av fynden som är ett filigranarbete från början av vår tideräkning.
Filigransmycken är gjort av mycket fina trådar och små kulor, vanligen av guld
eller silver, som löds samman och fästes antingen på ett underlag eller en ram.
Det andra fyndet är ett bronsbeslag till ett embar, skulpterat som ett kvinnoansikte.
En kopia på guldberlocken är med i en utställning under 2021 på Skedemosse museum i Köping.
Den kopierade berlocken är utlånad till Skedemosse av Kalmar läns museum.


Del av en runsten vid sydöstra gården i Lerkaka


Runstenen vid Lerkaka kvarnarBilderna på runstenarna är från Runstens sockenbok.Runstenen som den ses idag.

Lerkaka gårdar

 

Copyright © Birger Ohlson 2021

 

Lerkaka malm