Tillbaka Lerkaka malm

Gamla föremål
  Fastigheterna och dess ägare på 1950- och 1960-talen i Lerkaka.
 
 

Lerkaka gränsar till Långlöt och är den nordligaste byn i Runstens socken. På 1950-talet var det tio gårdar i drift men idag är många av gårdarna sammanslagna till större enheter. Lerkaka är en dubbel radby med bebyggelse på båda sidor av landsvägen. Namnet har ansetts åsyfta den omfattande lertäkt som har använts in i sen tid.
Lerkaka är mest känt för sina väderkvarnar och linbastan i södra delen av byn.Flygbilden över södra delen av Lerkaka by är tagen 11 maj 2011. Foto Birger Ohlson.

 

Lerkaka gamla
smedja

Den siste smeden var Hilmer (Sme-Hilmer) Olsson född 1895 i Lerkaka och avliden 1967 i Lerkaka. Hilmers bostad, Lerkaka 5:5, ses till höger i flygbilden ovan.

Hilmer Olsson var son till smeden John Olsson och Betty Matilda född Nilsson. John kom till Lerkaka 1893.

Av de sex pojkar som växte upp i Lerkakahemmet var det bara Hilmer som övertog smedyrket efter sin far John som dog 1929.

Smedjan låg strax söder om bostaden. Hilmer var inte bara smed, han var också frisör. I mitten av 50-talet tog Hilmer 1 krona för en klippning. Tror han drog ut tänder också vid behov. Hilmer var också jägare och hemvärnsman.Hilmer som hemvärnsman.
Han var medlem i
Runsten och Långlöts hemvärnsområde som
bildades 1940.


 

 


Läs tidningsartikel
om Hilmer

Hilmer skor hästar.
 


 


Hilmers bror Henning Olsson

Henning bodde kvar i hemmet tillsammans med Hilmer fram till slutet av 1950-talet då han gifte sig med Anna i Runsten. Henning var aktiv bland annat i Ölands biodlarförening.

Hilmers och Hennings bostadshus till vänster.

 


 Ture Peterssons fastighet - Lerkaka 29


Lerkaka 7:5


Ture Petersson


 Ture Petersson är född 1912 i Ramdala och död 1997 i Lerkaka. Sigrid och Ture kom till Lerkaka 1938 och de
köpte den här fastigheten1948. De bodde här tillsammans med barnen Kristina (Stina), Anders och Klas-Göran.
Ture arbetade bland annat på sockerbruket i Mörbylånga. Sonen Klas-Göran övertog fastigheten och bodde här till sin bortgång.


 

Sigrid Petersson

Gilbert Olssons gård - Lerkaka 31


 Lerkaka 7:3


 Gilbert Olsson
Född 1900 i Lerkaka och
död i Lerkaka 1957.Rut Olsson


Gilbert Olsson var son till smeden John Olsson och Betty Matilda född Nilsson från Lerkaka 5:5.
Gilbert gifte sig 1930 med Rut Sjölin som var uppväxt på gården. De fick barnen Anna-Greta född 1931, Karl-Erik och
Sven-Gunnar 1932, Karin 1937 och Eskil 1941. Gilbert och Rut drev gården till 1957 då Gilbert avled. Gården arrenderades då ut.
Familjen var aktiv i Sionförsamlingen i Runsten. Gården har innehafts av Petter Persson,  som efterträddes av sin son
Anders Persson. Han efterträddes av sin son Gottfrid Andersson, sedan blev hans måg Gilbert gårdens ägare 1930.John Erikssons gård - Lerkaka 33


Lerkaka 7:2
John Eriksson

Född 1903 i Lerkaka och död i 1990 Lerkaka.

Senare ägare var sonen Börje Eriksson. Gården fanns i släkten 1843 då Johns farmor föddes i gården och övertogs av John Eriksson 1922 efter sin fars sterbhus.

Fadern Johan Larsson som var född 1854 brukade gården till sin död 1916.
Johns mor Maria Magnusson var född 1866 och avled 1915. John Eriksson gifte sig med Ingeborg Nilsson 1927 som var född 1901. De fick sonen Börje 1928 som blev enda barnet.

Börje övertog gården efter föräldrarna. Han tog även över Gunnar Anderssons gård, Lerkaka 5:2. Gunnar Andersson var gift med Börjes faster Edla. Börje avled 2007.
Axel Anderssons gård  - Lerkaka 16
 

Lerkaka 1:3
 


Förste kände ägare inom släkten är Lars Jonsson. Efter honom kom hans måg Jon Danielsson, hans son Per Jonsson och hans måg, nuvarande ägare Axel Andersson. Släktgård från 1750.
 


Axel Andersson
Född 1890 i Hällestad, Östergötland och
död 1973 i Lerkaka.

Axel Andersson gifte sig med Rut Persdotter 1914. De övertog gården efter Ruts föräldrar och drev den fram mot 1940-talet. Gården var i släkten redan på 1700-talet.


 


 


Axel och Ruts dotter Aina  född 1915 med maken Bertil född 1913 arrenderade gården under några år. Bertil var född på gården Lerkaka 3:2. De blev senare ägare till Axels gård.

1953-1958 var Artur och Astrid Olsson arrendator. De hade barnen Asta, Erik och Hans. Familjen bodde på gården. De flyttade senare till Glömminge.

Erik och Aina Andersson på Lerkaka 6:6  arrenderade gården under en period i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet.

Gårdens manbyggnad är uppförd omkring 1850. Axel var ägare till den södra kvarnen i Lerkaka kvarnrad.


Axel Andersson var fiskare under många år. Här arbetar Axel med sina fiskegarn.
 

Då Axel Andersson arbetade som fiskare körde han omkring i trakterna och sålde fisken.  Han hade en bil av äldre modell med pakethållare där bak.
Här på utflykt med ett par damer från Långlöt.

 

 

 

 

Axels sjöbod vid Lerkaka sjömarker.
 

 

 

 

 

 

 

Tidningsartikel
branden 2004

 

Gårdens ladugård och lada brann ner 4 juni 2004.


Henry Johanssons gård - Lerkaka 18
 

 

 

Lerkaka 1:2
Henry Johansson
Född 1901 i Lerkaka och död 1983 i Lerkaka. Släktgård från 1853.

Henry Johansson förvärvade gården 1930 och han gifte sig med sin hushållerska Elin Karlsson 1932. Elin och Henry var barnlösa.

Gården var i Henrys släkt redan i början av 1800-talet. Förste kände ägaren inom släkten är Jonas Jansson, som efterträddes av mågen Johan Danielsson. Efter honom övertog hans son Albert Johansson och 1931 övertogs gården av hans son, Henry Johansson. Henrys mor hette Axelia Knutsson.

Manbyggnaden var från 1863. Den brann ner 2004 och ersattes med en ny byggnad.

Elin och Henry drev gården fram till 1950-talet då den arrenderades ut till Arne Johansson från gården Lerkaka 5:3.

Arne köpte senare gården. Han gifte sig med Sonja Johansson, född i Folkeslunda och var senare bosatt i Bjärby.
 

 


Sonja Johansson
med sin dotter.

 Idag äger och driver Arnes och Sonjas son både den här gården och Arnes föräldragård Lerkaka 5:2.
 

Erik Anderssons fastighet - Lerkaka 37
 


 

Lerkaka 6:6
 


Aina Nilsson/Andersson

Aina var dotter till Fridolf och Annie Nilsson i Lerkaka 3:2.

Erik arbetade som diverse- och  jordbruksarbetare. Han arrenderade Lerkaka 1:3, Axel Anderssons gård, under en period i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. Erik avled 2004 i Lerkaka.

Erik och Aina Andersson var ägare till den här villan., Erik är född 1915 i Kristianopel och Aina 1914 i Lerkaka.
Erik och Aina kom från Norra Runsten till Lerkaka 1942. Villan byggdes 1951 och här bodde Erik och Aina med sina två döttrar.
 

 


Norra delen av Lerkaka.
Ladugårdarna och ladorna på de tre nordöstra gårdarna brann ner 1943.


Arne Karlssons gård - Lerkaka 20
 
Tidningsartikel
bränderna 1943

Lerkaka 4:5
Arne Karlsson

Född i Kristianopel 1909 och död i Lerkaka 1982.
Kristina "Stina" och Arne Karlsson förvärvade gården 1947 som de drev tillsammans. De fick en son som senare övertog gården. Tidigare ägare var Stinas far Karl Lindström.
 


Stina Lindström
 

Enligt Runstens sockenbok var gården en gästgivargård från 1825 till 1915 och den siste gästgivaren var Karl Lindström.
I kyrkböckerna saknas uppgifter om detta. Enligt uppgift från 1914 visar att det endast var skjutsstation här.
Stinas bror Lage Lindström arbetade som murare. Han arbetade på byggen runt om i Sverige
bland annat i Norrköping, men han gjorde även murarjobb i hemtrakterna.

 

Manbyggnaden är uppförd 1913 och ladugården byggdes 1943 efter att den gamla ladugården och lador brunnit.

Källaren vid den här fastigheten är lite omtalad då det gäller brottslighet.

Det gäller två bröder från Gärdslösa som var skyldiga till mordet på deras far på uppdrag av modern. De har suttit på häktet i Kalmar och ska transporteras till avrättningsplatsen i Bägby, Gärdslösa. De kommer till Lerkaka kvällen innan och ska då övernatta här. Då blir källaren den säkraste platsen anser man. Avrättningen ägde rum dagen efter, den 11 september 1845.
Elmer Larssons gård - Lerkaka 22
 

Läs mer om mordet
och Bägby galgbacke

Lerkaka 3:3

Elmer Larsson
Född 1897 i Långlöt och död 1970 i Lerkaka.

Elsa och Elmer Larsson förvärvade gården 1943 efter Elsas bror Hilding Karlsson. Han hade övertagit efter  föräldrarna, Alfred och Hilda Karlsson, som kom till Lerkaka 1912. Elmer och Elsa fick döttrarna Anna och Elin.

Även den här gården förlorade lador och ladugården vid branden 1943. Dottern Elin Larsson som gifte sig med Lennart Larsson från Runsten bodde kvar på gården så länge hon levde. Nuvarande ägare är deras son.Elsa, Elmer och dottern Elin drev även gården 4:2 i Folkeslunda som idag ägs av dottern Annas sonson.


Elmer och Elsa Larsson samt deras döttrar Anna och Elin. Fridolf Nilssons gård - Lerkaka 24
 
 

Lerkaka 3:2
Fridolf Nilsson
Född 1882 i Långlöt och död 1955 i Lerkaka.
Senare ägare sonen Bernfrid "Bernt" Nilsson och därefter hans broder Gösta Nilsson
Nuvarande ägare är Göstas barnbarn.

 


Fridolf Nilsson

 

Annie och Fridolf Nilsson som drev gården övertog efter Fridolfs föräldrar Nils & Beata Persson som kom till Lerkaka 1884. De avled 1922 respektive 1927.

Fridolf och Annie ägde även Annies föräldrahem Lerkaka 2:2. De fick barnen Bertil 1913, Aina 1914, Axel 1917, Bernt 1919, Gösta 1924 och Stig 1930.

Också den här gården förlorade lador och ladugården vid branden 1943. Mangårdsbyggnaden är från 1902.

Bernt övertog gården och drev den tillsammans med brodern Axel. Yngste sonen Stig och hustrun Jane bodde senare på fastigheten med sin familj. De fick sex barn.

Fridolf Nilsson tillsammans med äldste sonen Bertil cirka 1920.     Stig Nilsson då han arrenderade Elmer Larssons gård i Folkeslunda. Den andra bilden visar gårdens brunnvipp och manbyggnad.
Stig arrenderade grannen Elmer Larssons gårdar Lerkaka 3:3 och Folkeslunda 4:2 i slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet. Stig flyttade med sin familj senare till Smedby utanför Kalmar där Stig arbetade på seminstationen.


 

Annie och Fridolf Nilssons gård - Lerkaka 41
 

 

 

Lerkaka 2:2
Fridolf Nilsson
Född 1882 i Långlöt och död 1955 i Lerkaka.
Senare ägare var sonen Bernfrid "Bernt" Nilsson.

Idag är det nya ägare till gården.

Annie och Fridolf ägde även Lerkaka 3:2 som var Fridolfs föräldrahem.

 


 

 

 

 

Annie och Fridolf Nilsson övertog gården efter Annies föräldrar Olof och Christina Johansson som kom till Lerkaka 1907. De avled 1929 respektive 1939.

Gården var obebodd i många år men sidobyggningen som byggdes 1907 renoverades 1954 och därefter flyttade Annie in med sönerna Bernt och Axel.


Annie Nilsson

Annie var medlem i
missionsförsamlingen.
1987 då hon avled var hon Runstens äldsta invånare.


 

Gunnar Anderssons gård - Lerkaka 43
 

Lerkaka 5:2
 


Gunnar  Andersson
Född 1890 i Lerkaka och död 1976 i Lerkaka.Till vänster är det förmodligen Gunnar Anderssons föräldrar och broder Arthur. Till höger får Gunnar och Edla en åktur. 1930-tal.

Edla och Gunnar Andersson förvärvade gården 1927 samma år som de gifte sig. Edla var syster till John Eriksson i gården Lerkaka 3:3. Mangårdsbyggnaden är från 1865.

Gården var i släktens ägo redan på 1700-talet. Förste kände ägare inom släkten är Erik Svensson. Efter honom kom sonen Sven Eriksson, hans måg Andreas Nilsson och hans son, Gunnar Andersson. Gunnars mor hette Emma Svensdotter.
 
Gunnars bror Gustav

Gunnar växte upp med bröderna Arthur och Gustaf. Äldste broder Arthur avled i ung ålder och Gustaf blev lanthandlare i norra Långlöt.

Gunnar var aktiv i det  kommunala. Han var ledamot i kommunalnämnden och kommunalfullmäktige samt ordförande i barnavårdsnämnden.

Edlas brorson Börje Eriksson från Lerkaka 3:3 blev näste ägare till gården.

 

Idag är det nya ägare på platsen.

 


Arvid Johanssons gård - Lerkaka 45

Lerkaka 5:3


Arvid Johansson
Född 1884 i Föra och
död 1953 i Lerkaka.

Senare ägare sonen Lennart Johansson och därefter hans bror Arne Johansson.

Arvid Johansson som drev gården fram till början av 1950-talet var svärson på den här släktgården. Från 1830-talet var gården ett gästgiveri. Den förste namngivne gästgivaren på gården var Mårten Mårtensson 1831. Daniel Hahl från Virserum var gästgivare 1850-1854. Hahl och hans hustru fick sedan undantag i gården.
 

Tidigare var detta en gästgivargård.
 

Näste gästgivare, 1854-1879, var svärsonen Carl Otto

Hellström som var gift med Hahls dotter Lovisa Danielsdotter. Därefter övergick gården till att endast vara jordbruk.

Carl Hellström var hemmansägare på gården från 1879 till 1891. Carls son Johan August övertog gården 1891 och var ägare av gården till sin död 1913.

Manbyggnaden uppfördes 1895 och renoverades 1924.
Arvid och Astrid fick barnen Siri född 1918 som avled i gården 1980, Arne född 1920, Lennart född 1922, Ingvar född 1930, Åke född 1935.

Sonen Lennart blev ny ägare till gården 1958. Därefter blev hans bror Arne ägare som också arrenderade Henry Johanssons gård, Lerkaka 1:2. Arne blev även ägare till den gården senare.

Arne gifte sig med Sonja Johansson som var född i Folkeslunda och senare var bosatt i Bjärby. Idag driver Arnes och Sonjas son båda gårdarna.


Arvids hustru Astrid

Johan Augusts dotter Astrid Hellström gifte sig 1917 med Arvid Johansson och då övertog de gården. Arvid var i Amerika från 1923 till 1928.
 

Arvids barn, Siri och Lennart.
Bilder från skolan i Långlöt.


 

 

 

 

 

 

 

   

Sonen Ingvar jobbade som lastbils- och busschaufför. Han gifte sig med Marianne Andersson från Långlöt och de flyttade till Uppland.

Yngste sonen Åkes stora intresse var bilar och motorcyklar. Han flyttade också till Uppland.

Ingvar med sin lastbil framför hemmet i Lerkaka.

 
 

Agda Rosenblad - Lerkaka 39

Arvid Johanssons hustru Astrid Hellströms syster, Agda Rosenblad, var konstnär. Hon var född 1896 i Lerkaka och dog 1993 i Lerkaka. Agda arbetade på många olika platser i landet, bland annat som tjänarinna i Karlevi, Danderyd och Nacka. Hon var även kokerska i Enskede. Förmodligen var det där hon träffade sin blivande man Ruben Rosenblad.

Ruben arbetade som typograf på Esselte i Enskede. Agda gifte sig med Ruben 1943. Båda arbetade nu som konstnärer och de flyttade till Lerkaka 1948.

De bodde då på Lerkaka 2:3. Ruben avled 1953 och Agda bodde kvar här till 1958 då hon flyttade till Möllstorp. Från 1969 till 1985 bodde Agda i Bjärby. Agdas systerson Arne Johansson med familj bodde då på den platsen i Lerkaka. 1985 var Agda tillbaka i Lerkaka. 1993 avlider hon i Lerkaka 5:3.
 Lerkaka 2:3

 

 


Agdas signatur
som konstnär


 
 
Tillbaka   Långlöts Hembygdsförening Lerkaka malm

Copyright © Birger Ohlson 2020